xərabəzar

xərabəzar
ə.f. xarabalıq, viranəlik

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Fang Zar — Sénat galactique Le Sénat Galactique est le parlement central de l univers de Star Wars. Il siège sur Coruscant. Sommaire 1 Origine 2 Fonctionnement 2.1 Instances dirigeantes 2.2 …   Wikipédia en Français

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşikar — <fars.> klas. bax aşkar. Bu aşikar bir mətləbdir; bəyana ehtiyacı yoxdur. C. M.. Birdən birə göründü gözə bir xərabəzar; Görəsən nə qəmli mənzərələr aşikar idi. M. H.. Papaqların bəzisi uzun qovun çeşnisində idi. Bunların sahibinin molla və …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birdən-birə — bax birdən 1 ci mənada. Birdən birə göründü gözə bir xərabəzar. M. H.. Bu aralıq birdən birə toyuğumu xatırlayıb, cəld hinin ağzına yüyürdüm. A. Ş.. Birdən birə harada isə uzaqlarda, qaranlıqda almaz kimi bir şey işıldayıb çəkildi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəmli — sif. bax qəmgin. Qəmli adam. Qəmli baxışlar. Qəmli nəğmə. – Çoxçoxdandır qəmli könlüm şad olmaz; Məgər əsməz dost kuyində yellər heç. M. V. V.. Birdən birə göründü gözə bir xərabəzar; Görsən nə qəmli mənzərələr aşkar idi. M. H.. Hüseyn günəşə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rabbruzzarsi — rab·bruz·zàr·si v.pronom.intr. OB del tempo, rannuvolarsi, oscurarsi {{line}} {{/line}} DATA: av. 1470. ETIMO: der. di bruzzico con ra e 1 are …   Dizionario italiano

  • Gramática del húngaro — Contenido 1 Comparación con el castellano 2 Notación 3 Fonética 3.1 Abecedario …   Wikipedia Español

  • POSSESSION — Observée dans des contextes culturels très divers, la possession par des entités divines – » esprits », « génies », etc. – est un phénomène social d’une grande fréquence, qui a suscité des interrogations et reçu des interprétations multiples. Une …   Encyclopédie Universelle

  • Mitteldalmatien — Dalmatien innerhalb Kroatiens Dalmatien (in den südslawischen Sprachen Dalmacija/Далмација, lateinisch Dalmatia, italienisch Dalmazia) ist eine geographische und historische Region an der Ostküste der Adria im Süden Kroatiens. Es erstreckt sich… …   Deutsch Wikipedia

  • Süddalmatien — Dalmatien innerhalb Kroatiens Dalmatien (in den südslawischen Sprachen Dalmacija/Далмација, lateinisch Dalmatia, italienisch Dalmazia) ist eine geographische und historische Region an der Ostküste der Adria im Süden Kroatiens. Es erstreckt sich… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”